Learn Dutch via email
NEWFind out your Dutch levelTake the short quiz free

Get to your Dutch Language goals improving regularly

Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Boost your progress with a weekly compilation of video lessons, podcast episodes, dutch grammar, stories, exercise pdfs and much more.


Free, cancel anytime
Combined Shape CopyCreated with Sketch.

List of very common irregular verbs

Are you looking for a list with irregular verbs in Dutch? Here are some very common irregular verbs in Dutch present tense, perfect tense and imperfect tense (simple past).

Share&Save

Learn the theory

This is a list with 40 Dutch irregular verbs.

These verbs are used a lot.

 • to start: beginnen - ik ben begonnen - ik begon

 • to bring: brengen - ik heb gebracht - ik bracht

To start

 • Infinitief

 • beginnen

 • Perfectum

 • ben begonnen

 • Imperfectum

 • begon

To bring

 • Infinitief

 • brengen

 • Perfectum

 • heb gebracht

 • Imperfectum

 • bracht

To think

 • Infinitief

 • denken

 • Perfectum

 • heb gedacht

 • Imperfectum

 • dacht

To do

 • Infinitief

 • doen

 • Perfectum

 • heb gedaan

 • Imperfectum

 • deed

 1. Doen gedaan (heb) deed to do

 2. Eten gegeten (heb) ate to eat

 3. Gaan gegaan (ben) ging to go

 4. Genieten genoten (heb) genoot to enjoy

 5. Geven gegeven (heb) gaf to give 

 6. Hebben gehad (heb) had to have

 7. Helpen geholpen (heb) hielp to help

 8. Houden gehouden (heb) hield to hold (+ van = to love)

 9. Kiezen gekozen (heb) koos to choose

 10. Kijken gekeken (heb) keek to look

 11. Komen gekomen (ben) kwam to come

 12. Kopen gekocht (heb) kocht to buy

 13. Krijgen gekregen (heb) kreeg to get

 14. Kunnen gekund (heb) kon to can

 15. Lachen gelachen (heb) lachte to laugh

 16. Laten gelaten (heb) liet to let

 17. Lezen gelezen (heb) las to read

 18. Liggen gelegen (heb) lag to lie

 19. Lopen gelopen (heb) liep to walk

 20. Moeten gemoeten (heb) moest to have to 

 21. Mogen gemogen (heb) mocht to may 

 22. Nemen genomen (heb) nam to take 

 23. Rijden gereden (heb) reed to drive

 24. Schrijven geschreven (heb) schreef to write

 25. Slapen geslapen (heb) sliep to sleep

 26. Spreken gesproken (heb) sprak to speak

 27. Vergeten vergeten (heb/ben)vergat to forget

 28. Vinden gevonden (heb) vond to find

 29. Vragen gevraagd (heb) vroeg to ask

 30. Willen gewild (heb) wilde to want

 31. Worden geworden (ben) werd to become 

 32. Zeggen gezegd (heb) zei to say 

 33. Zien gezien (heb) zag to see

 34. Zijn geweest (ben) was to be 

 35. Zitten gezeten (heb) zat to sit

 36. Zoeken gezocht (heb) zocht to search

 37. Zullen - zou will/shall 

Voorbeelden perfectum Nederlands: 

 • Ik heb een leuk boek gelezen. 

 • Ik ben naar de bioscoop geweest. 

 • Wij hebben een geweldige dag gehad. 

Voorbeelden imperfectum Nederlands: 

 • Hij reed heel snel. 

 • Zij zei dat ze geen tijd had. 

 • Vroeger ging ik op de fiets naar school.

Related practice books!

See all books