Check our new -> Dutch group courses
Combined Shape CopyCreated with Sketch.

List of very common regular verbs

Learn how to use imperfect and perfect tense in Dutch | Study this list of Dutch irregular verbs that are often used and boost your Dutch to the next level and study with Dutch grammar exercises and free Dutch study material.

Share&Save

Learn the theory

This is a list with 40 Dutch irregular verbs.

These verbs are used a lot.

 • Infinitief

 • beginnen

 • Perfectum

 • ben begonnen

 • Imperfectum

 • begon

 1. Beginnen begonnen (ben) begon to start

 2. Brengen gebracht (heb) bracht to bring

 3. Denken gedacht (heb) dacht to think 

 4. Doen gedaan (heb) deed to do

 5. Eten gegeten (heb) ate to eat

 6. Gaan gegaan (ben) ging to go

 7. Genieten genoten (heb) genoot to enjoy

 8. Geven gegeven (heb) gaf to give 

 9. Hebben gehad (heb) had to have

 10. Helpen geholpen (heb) hielp to help

 11. Houden gehouden (heb) hield to hold (+ van = to love)

 12. Kiezen gekozen (heb) koos to choose

 13. Kijken gekeken (heb) keek to look

 14. Komen gekomen (ben) kwam to come

 15. Kopen gekocht (heb) kocht to buy

 16. Krijgen gekregen (heb) kreeg to get

 17. Kunnen gekund (heb) kon to can

 18. Lachen gelachen (heb) lachte to laugh

 19. Laten gelaten (heb) liet to let

 20. Lezen gelezen (heb) las to read

 21. Liggen gelegen (heb) lag to lie

 22. Lopen gelopen (heb) liep to walk

 23. Moeten gemoeten (heb) moest to have to 

 24. Mogen gemogen (heb) mocht to may 

 25. Nemen genomen (heb) nam to take 

 26. Rijden gereden (heb) reed to drive

 27. Schrijven geschreven (heb) schreef to write

 28. Slapen geslapen (heb) sliep to sleep

 29. Spreken gesproken (heb) sprak to speak

 30. Vergeten vergeten (heb/ben)vergat to forget

 31. Vinden gevonden (heb) vond to find

 32. Vragen gevraagd (heb) vroeg to ask

 33. Willen gewild (heb) wilde to want

 34. Worden geworden (ben) werd to become 

 35. Zeggen gezegd (heb) zei to say 

 36. Zien gezien (heb) zag to see

 37. Zijn geweest (ben) was to be 

 38. Zitten gezeten (heb) zat to sit

 39. Zoeken gezocht (heb) zocht to search

 40. Zullen - zou will/shall 

Voorbeelden perfectum Nederlands: 

 • Ik heb een leuk boek gelezen. 

 • Ik ben naar de bioscoop geweest. 

 • Wij hebben een geweldige dag gehad. 

Voorbeelden imperfectum Nederlands: 

 • Hij reed heel snel. 

 • Zij zei dat ze geen tijd had. 

 • Vroeger ging ik op de fiets naar school.