Learn Dutch in a group!
Looking for learning Dutch in a group?

Double infinitive

Learn Dutch online and learn why Dutch sentences can have lots of verbs. Dutch word order explained in English and Dutch.

Learn the theory

Double infinitive in Dutch: why does Dutch language have so many verbs?

There are verbs that you can combine in a main sentence with other verbs. You call these verbs auxiliary verbs. In this article we will give you some examples.

Some auxiliary verbs you use a lot. Like modal verbs and the verb "gaan":

 • Ik moet vandaag werken.

 • Jij kunt niet op vakantie gaan.

 • Wij gaan dinsdag een lange wandeling maken.

Some verbs are less known as an auxiliary verb:

 • Ik voel het aankomen.

 • Blijven jullie vanavond eten?

 • Theo leert Gerda fietsen.

When do we see the double infinitive? Simple:

1. if you use the perfectum with an auxiliary verb.

 • Ik heb vandaag moeten werken.

 • Jij hebt niet op vakantie kunnen gaan.

 • Wij zijn dinsdag een lange wandeling gaan maken.

 • Ik heb het voelen aankomen.

 • Zijn jullie blijven eten?

 • Theo heeft Gerda leren fietsen.

2. if you use two auxiliary verbs in a sentence.

 • Ik moet me kunnen concentreren.

 • Zou je ons de rekening willen geven?

 • Je moet het durven loslaten.

 • Ik wil hem helpen zwemmen.

 • Hij kan wel lopen roepen dat hij het niet wil, maar hij zal toch moeten gaan. 

Examples of auxiliary verbs:

 • Modal verbs (moeten, zullen, mogen, willen, kunnen)

 • Voorbeeld: Ik heb moeten wachten. 

 • Verbs of movement (gaan, komen, lopen)

 • Voorbeeld: Hij is komen opdagen.

 • Verbs of senses (zien, horen, voelen) 

 • Voorbeeld: Ik heb Piet vanmiddag zien fietsen.

 • Position verbs(staan, zitten, liggen) 

 • Voorbeeld: Wij hebben zitten werken.

 • The verbs blijven laten leren helpen voelen doen zijn*

 • Voorbeeld: Katerina is wezen fietsen (wezen = zijn).

Share & save