Check our new -> Dutch group courses
Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Niet and geen in Dutch

In this Dutch course you will learn everything there is to know about the difference between niet and geen in Dutch.

Share&Save

Learn the theory

Difference Niet and Geen in Dutch

What is the difference between geen and niet in Dutch? When do you use geen?

You use niet and geen for negation in Dutch.

You use geen for an indefinite noun. In all other cases, you use niet.

 • Ik heb geen telefoon.

 • Ik heb jouw telefoon niet.

 • Ik spreek geen Frans.

 • Ik spreek het Frans niet.

 • Jij geeft mijn hond geen koekje.

 • Jij geeft mijn hond het koekje niet.

 • Ik heb gisteravond geen nachtrust gehad.

 • Ik heb gisteravond niet goed geslapen.

 • Pieter drinkt geen koffie.

 • Pieter drinkt zijn koffie niet.

 • Ik ken geen Tom. (Tom = indefiniet, je kent geen enkele Tom)

 • Ik ken Tom niet. (Tom = definiet, je kent deze specifieke Tom niet)

Practice with exercises

Fill in: geen or niet

 1. Ik heb ___ auto.
 2. Wij werken ___ op zondag.
 3. Linda heeft haar moeder nog ___ gefeliciteerd.
 4. Morgen ga ik ___ sporten.
 5. Hij heeft ___ hobby's.
 6. Ik heb ___ zin in sushi.
 7. Mijn oma heeft ___ mobiele telefoon.
 8. Zij heeft ___ huisdieren.
 9. Dit water kun je ___ drinken, het is vies.
 10. De winkel gaat vandaag ___ open.
 11. Ik ken ___ Peter.
 12. Ik ken Peter ___.

Solutions

Fill in: geen or niet

 1. Ik heb geen auto.
 2. Wij werken niet op zondag.
 3. Linda heeft haar moeder nog niet gefeliciteerd.
 4. Morgen ga ik niet sporten.
 5. Hij heeft geen hobby's.
 6. Ik heb geen zin in sushi.
 7. Mijn oma heeft geen mobiele telefoon.
 8. Zij heeft geen huisdieren.
 9. Dit water kun je niet drinken, het is vies.
 10. De winkel gaat vandaag niet open.
 11. Ik ken geen Peter.
 12. Ik ken Peter niet.

Confused about those last two? They show the difference between "geen" and "niet" very well.

In sentence 11, Peter is a indefinite noun. You are talking in general about an unspecific Peter. Like: "I don't know a Peter". In sentence 12, you are talking about a certain, specific Peter that you don't know. Like: "I don't know Peter/him".

So remember: use "geen" for indefinite/unspecific nouns!

Learn Dutch with the Dutch Online Academy: Dutch grammar exercises, grammar explanations, Dutch podcasts for Dutch learning and much more!