Learn Dutch via email

Get to your Dutch Language goals improving regularly

Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Boost your progress with a weekly compilation of video lessons, podcast episodes, dutch grammar, stories, exercise pdfs and much more.


Free, cancel anytime
Combined Shape CopyCreated with Sketch.

De dubbele infinitief

With explanations and exercises

  • Language: English and Dutch
  • Level: B1
  • Pages: 15
  • Format: pdf
Price: 4.95

Er zijn werkwoorden die je in de hoofdzin kunt combineren met andere werkwoorden. Deze werkwoorden noem je hulpwerkwoorden. Sommige hulpwerkwoorden gebruik je veel, zoals moeten, willen en gaan, en sommige werkwoorden zijn minder bekend.

Hulpwerkwoorden spelen een belangrijke rol in de Nederlandse taal. In dit document:

  • vind je een uitleg over het gebruik van hulpwerkwoorden

  • leer je hoe je het perfectum kunt vormen met een dubbele infinitief

  • vind je een lijst met de belangrijkste hulpwerkwoorden

  • oefeningen en antwoorden