Check our new -> Dutch group courses
Combined Shape CopyCreated with Sketch.

De dubbele infinitief

With explanations and exercises

  • Language: English and Dutch
  • Level: B1 - B2
  • Pages: 15
  • Format: pdf
Price: 4.95

Er zijn werkwoorden die je in een hoofdzin kunt combineren met andere werkwoorden. Je noemt deze werkwoorden hulpwerkwoorden. Sommige hulpwerkwoorden gebruik je veel, zoals modale werkwoorden en gaan. Sommige werkwoorden zijn minder bekend als hulpwerkwoord.