Learn Dutch via email

Get to your Dutch Language goals improving regularly

Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Boost your progress with a weekly compilation of video lessons, podcast episodes, dutch grammar, stories, exercise pdfs and much more.


Free, cancel anytime
Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Verbs: simple past in Dutch

Here you will find regular and irregular verbs in Dutch. Learn Dutch Online with Dutch grammar exercises and explanations. Dutch exercises to learn Dutch for A1 A2 B1 B2

Share&Save

Learn the theory

Regular verbs in Dutch past tense

Dutch imperfect tense / Dutch imperfectum

Like in every tense, the imperfectum has regular and irregular verbs. We start with the regular ones.

overview tensen

The verb werken is regular in all tenses as you can see in the table above. You can use PoCKeTFiSH or SoFTKeTCHuP to know whether a verb gets te(n) or de(n) in past tense. In the table below you find another regular verb ending in de(n). If you are not familiar with this concept, check our lesson on PoCKeTFiSH (see the link below this article).

imperfectum dutch simple past

Irregular verbs in Dutch past tense

Now let's take a look at the most common irregulars in singular and plural form. You will have to learn them by heart.

 • zijn (to be)

 • Ik was blij met het cadeau. Wij waren blij met het cadeau.

 • hebben (to have)

 • Ik had vroeger een kat. Wij hadden vroeger een kat.

 • doen (to do)

 • Hij deed niets. Jullie deden niets.

 • krijgen (to receive, to get)

 • Jij kreeg een compliment. Zij kregen complimenten.

 • kijken (to look, to watch)

 • Hij keek televisie. Jullie keken televisie.

 • zien (to see)

 • Zij zag een bijzondere vogel. Zij zagen een bijzondere vogel.

 • kopen (to buy)

 • Ik kocht een nieuwe telefoon. Wij kochten een nieuwe telefoon.

 • denken (to think)

 • Hij dacht aan haar. Zij dachten aan haar.

 • schrijven (to write)

 • Ik schreef een brief. Jullie schreven een brief.

 • eten (to eat)

 • Hij at een appel. Zij aten een appel.

 • gaan (to go)

 • Ik ging naar huis. Wij gingen naar huis.

 • komen (to come)

 • Jij kwam te laat. Zij kwamen te laat.

 • worden (to become)

 • Ik werd boos. Zij werden boos.

Practice with exercises

Opdracht 1) Regular verbs

Zet de werkwoorden in de verleden tijd. / Put the verbs in simple past.

 1. Ik __ bij een bank. (werk)
 2. Mijn tante __ naar haar werk. (fietsen)
 3. Hij __ zijn kamer . __(opruimen)
 4. De jongen __ om de grappige film. (lachen)
 5. Jij __ me niet. (snappen)
 6. Ik __ mijn woordenboek tijdens de toets. (gebruiken)

Opdracht 2) Irregular verbs

Zet de werkwoorden in de verleden tijd. / Put the verbs in simple past.

 1. Ik __ elke avond voor het slapengaan. (lezen)
 2. Wij __ naar Frankrijk. (rijden)
 3. Jullie __ altijd in het park. (zitten)
 4. Vroeger __ jullie geen series. (kijken)
 5. Je __ me niet. (begrijpen)
 6. Vroeger __ ik drie kopjes koffie per dag. Nu drink ik er twee. (drinken)

Solutions

Antwoorden / Answers

Opdracht 1) Regular verbs

Zet de werkwoorden in de verleden tijd. / Put the verbs in simple past.

 1. Ik werkte bij een bank. (werk)
 2. Mijn tante fietste naar haar werk. (fietsen)
 3. Hij ruimde zijn kamer op. (opruimen)
 4. De jongen lachte om de grappige film. (lachen)
 5. Jij snapte me niet. (snappen)
 6. Ik gebruikte mijn woordenboek tijdens de toets. (gebruiken)

Opdracht 2) Irregular verbs

Zet de werkwoorden in de verleden tijd. / Put the verbs in simple past.

 1. Ik las elke avond voor het slapengaan. (lezen)
 2. Wij reden naar Frankrijk. (rijden)
 3. Jullie zaten altijd in het park. (zitten)
 4. Vroeger keken jullie geen series. (kijken)
 5. Je begreep me niet. (begrijpen)
 6. Vroeger dronk ik drie kopjes koffie per dag. Nu drink ik er twee. (drinken)

Related practice books!

See all books
Digital edition

The present tense in Dutch

With explanations and exercisesGood for:A1A2
 • Pages: 28
 • Price: 2.9
View details
Digital edition

Lifters

Learn your first vocabulary and useful sentences - includes audioGood for:A1A2
 • Pages: 29
 • Price: 7.95
View details