Learn Dutch via email

Get to your Dutch Language goals improving regularly

Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Boost your progress with a weekly compilation of video lessons, podcast episodes, dutch grammar, stories, exercise pdfs and much more.


Free, cancel anytime
Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Reflexive verbs

With explanations and exercises

  • Language: English and Dutch
  • Level: A2
  • Pages: 17
  • Format: PDF (Digital edition)
Price: 6

Reflexieve werkwoorden (in het Nederlands ook wel wederkerende werkwoorden genoemd) zijn werkwoorden die een reflexief pronomen (me, je, zich, ons) meebrengen.

Voorbeeld: Ik haast me naar de supermarkt. haasten is reflexief en me is het reflexief pronomen.

In deze PDF leer en oefen je:

  • Reflexieve pronomen

  • de woordvolgorde en de plaats van reflexieve pronomen (in verschillende soorten zinnen)

  • het verschil tussen werkwoorden die altijd reflexief zijn en werkwoorden die dat niet zijn

  • wanneer je "me" gebruikt en wanneer "mezelf"

  • een lijst met veel voorkomende wederkerende werkwoorden