Learn Dutch via email
NEWFind out your Dutch levelTake the short quiz free

Get to your Dutch Language goals improving regularly

Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Boost your progress with a weekly compilation of video lessons, podcast episodes, dutch grammar, stories, exercise pdfs and much more.


Free, cancel anytime
Combined Shape CopyCreated with Sketch.
Reflexive verbs

Reflexive verbs

With explanations and exercises

  • Language: English and Dutch
  • Level: A2
  • Pages: 17
  • Format: PDF (Digital edition)
Price: 6

Reflexieve werkwoorden (in het Nederlands ook wel wederkerende werkwoorden genoemd) zijn werkwoorden die een reflexief pronomen (me, je, zich, ons) meebrengen.

Voorbeeld: Ik haast me naar de supermarkt. haasten is reflexief en me is het reflexief pronomen.

In deze PDF leer en oefen je:

  • Reflexieve pronomen

  • de woordvolgorde en de plaats van reflexieve pronomen (in verschillende soorten zinnen)

  • het verschil tussen werkwoorden die altijd reflexief zijn en werkwoorden die dat niet zijn

  • wanneer je "me" gebruikt en wanneer "mezelf"

  • een lijst met veel voorkomende wederkerende werkwoorden