Learn Dutch via email

Get to your Dutch Language goals improving regularly

Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Boost your progress with a weekly compilation of video lessons, podcast episodes, dutch grammar, stories, exercise pdfs and much more.

Always free, cancel anytime

Describing graphs & charts in Dutch

Whether you are learning for the NT2 Staatsexamen or giving a presentation in Dutch at work: talking about graphs and charts can be handy! Here we present you a list of useful words.

Share&Save

Learn the theory

Movement (Verbs): 

 • Stijgen (is gestegen) +

 • Dalen (is gedaald) -

 • Toenemen (is toegenomen) - Het aantal mensen neemt toe. +

 • Afnemen (is afgenomen) -

 • Zakken -

 • Groeien +

 • Omlaag gaan - 

 • Omhoog gaan +

Prepositions

 • Tussen 2000 en 2003

 • Van 2000 tot 2003

 • De verkoop is toegenomen met 20% 

 • De verkoop is gestegen van 20 naar 30%

Adverbs and intensifiers

 • Sterk  - Het aantal bezoekers neemt sterk toe tussen 7:00 en 8:00.

 • Het aantal bezoekers groeit sterk tussen 7 en 8.  

 • Licht - het aantal bezoekers neemt licht toe tussen 13.00 - 14:00.

 • Langzaam 

 • Beetje bij beetje

 • Gestaag 

 • In rap/snel tempo

 • Dramatisch snel 

 • Stabiel blijven - Het aantal blijft stabiel tussen 9 en 10 

 • Is gestabiliseerd 

 • Stagneren 

 • Stagnatie 

 • Verdubbelen 

 • Correlatie (er is een correlatie tussen A en B) 

 • Correleren 

 • Het verband 

Tops and Bottoms

 • Dieptepunt - 

 • Pieken en dalen + - 

 • Pieken +

 • Hoogtepunt + De drukte bereikt een hoogtepunt om 8 uur ‘s ochtends. 

 • De bodem bereiken -

 • Door het dak gaan + De cijfers gaan door het dak om 8 uur ‘s ochtends 

 • Stijgende lijn 

 • Een groeiperiode / periode van groei