The difference between Toen, Wanneer and Als

Study Dutch grammar and learn when to use Als, Toen or Wanneer.

Share&Save

Learn the theory

Toen (conjunction)
1. One-time events in the past.
 • Toen het vijf uur was, ging hij naar huis.
 • Ik was niet thuis, toen Peter belde.
2. A period in the past.
 • Toen ik klein was, geloofde ik in Sinterklaas.
 • Toen ik in Amsterdam woonde, had ik veel vrienden.
You never combine toen with present tense. 
Wanneer/Als (conjunction)
1. (Possible) events now or in the future (can indicate a condition)
 • Wanneer/als het regent, ga ik niet naar de voetbaltraining.
 • Wanneer/als ik slecht slaap, kan ik me niet concentreren.
 • Ik ga naar huis, wanneer/als het vijf uur is.
2. Repeated events in the past
 • Wanneer/als het regende, bleven we binnen.
 • De baby huilde wanneer/als hij honger had.
 • Wanneer/als ik een woord niet kende, zocht ik het op internet op.
Note that wanneer and als are both possible in above sentences. Als is a bit more common, especially in speech. 
Other uses of toen and wanneer
Toen can also have a different meaning (adverb). It looks like daarna or in die tijd. You use it when you talk about things in the past.
 • Eerst heb ik gewerkt en toen/daarna heb ik Jan gebeld. 
 • Mijn vader is geboren 1975. Toen/In die tijd was er nog geen internet. 
 • Robin speelde de bal naar Kees en toen/daarna maakte Kees een doelpunt!
Wanneer can also have a different meaning (adverb). It refers to a certain moment in time.  You can’t replace it by als in this case. 
 • Ik ben vergeten wanneer je jarig bent.
 • Wanneer ga je naar huis?

Practice with exercises

Vul in: Wanneer - als - toen

 • … ik ziek ben, ga ik niet werken.
 • Ik kreeg korting … ik mijn telefoon kocht.
 • … we naar Nederland verhuisden, hebben we veel spullen verkocht.
 • … mijn tante op bezoek kwam, kreeg ik altijd mooie cadeaus.
 • Mijn beste vriend hielp me altijd … ik problemen had.
 • ... het regende, ging de training niet door.
 • … ik een tiener was, hield ik van computerspelletjes.
 • ... je in de problemen komt, kun je op mij rekenen.
 • Zij had een bijbaantje, ... zij studeerde.
 • ... het te druk was in het café, gingen we meestal naar het park.

Solutions

Vul in: Wanneer - als - toen

 • ALS/WANNEER ik ziek ben, ga ik niet werken.
 • Ik kreeg korting TOEN ik mijn telefoon kocht.
 • TOEN we naar Nederland verhuisden, hebben we veel spullen verkocht.
 • ALS/WANNEER mijn tante op bezoek kwam, kreeg ik altijd mooie cadeaus.
 • Mijn beste vriend hielp me altijd ALS/WANNEER ik problemen had.
 • ALS/WANNEER het regende, ging de training niet door. (toen = also possible if you view it as a one time event)
 • TOEN ik een tiener was, hield ik van computerspelletjes.
 • ALS/WANNEER je in de problemen komt, kun je op mij rekenen.
 • Zij had een bijbaantje, TOEN zij studeerde.
 • ALS/WANNEER het te druk was in het café, gingen we meestal naar het park.
comments

Login to leave a comment

Related practice books!

See all books