Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Comparatief en superlatief in het Nederlands: vergelijkingen

Vergelijkende en superlatieven in het Nederlands zijn niet zo moeilijk. Leer alles wat u nodig heeft over Nederlandstalige vergelijkende en superlatieven. Door The Dutch Online Academy.

Learn the theory

Comparatieven in het Nederlands

Laten we naar wat adjectieven kijken.

 • mooi

 • leuk

 • interessant

 • duur

Het is eigenlijk heel makkelijk om deze adjectieven in een comparatief te veranderen door "-er" toe te voegen.

 • Dit schilderij is mooier dan dat schilderij.

 • Deze film is leuker dan die film.

 • Het verhaal wordt interessanter.

 • De tickets voor het festival zijn duurder dan vorig jaar.

Ok, in het laatste voorbeeld heb je misschien gezien dat we geen "-er" toevoegden. Dit is omdat duur eindigt op een r. Om de klank makkelijker en duidelijker te maken, voegen we een d toe. Dit gebeurt ook met lekkerder, raarder en verder.

Als je een zelfstandig naamwoord (noun) achter het comparatief zet, moet je de regel van "e" gebruiken (onder dit artikel vind je een link met informatie).

 • Dit is een mooier schilderij.

 • Wij kijken een leukere film dan de vorige keer.

Superlatieven in het Nederlands

Laten we doorgaan met de adjectieven die we hierboven gebruikten: mooi, leuk, interessant and duur.

Om een superlatief te maken moet je "het" voor het adjectief zetten en "-st(e)" achter het adjectief plaatsen.

 • Dit schilderij is het mooist(e).

 • Deze film is het leukst(e).

 • Het verhaal is het interessantst(e).

 • De tickets voor het festival zijn het duurst(e).

Als het zelfstandig naamwoord achter het werkwoord staat, moet je weer aan de "-e" regel denken. Ook moet je "de" of "het" gebruiken, afhankelijk van het woord.

 • Dit is het mooiste schilderij.

 • Dit is de leukste film.

Want to know the 40 most used verbs in Dutch?

Subscribe to our newsletter to get a weekly update, with new articles, podcast episodes and exercises to improve your Dutch , for free.

Max 1 mail per week, cancel anytime