Comparatief en superlatief in het Nederlands: vergelijkingen

Je kent waarschijnlijk al een paar adjectieven in het Nederlands (leuk, mooi, snel, groen, etc.). Maar als je die kent, kun je ook het comparatief en superlatief vormen!

Share&Save

Learn the theory

Comparatieven in het Nederlands

Laten we naar wat adjectieven kijken.
 • mooi
 • leuk
 • interessant
 • duur
Het is eigenlijk heel makkelijk om deze adjectieven in een comparatief te veranderen door "-er" toe te voegen.
 • Dit schilderij is mooier dan dat schilderij.
 • Deze film is leuker dan die film.
 • Het verhaal wordt interessanter.
 • De tickets voor het festival zijn duurder dan vorig jaar.
Ok, in het laatste voorbeeld heb je misschien gezien dat we geen "-er" toevoegden. Dit is omdat duur eindigt op een r. Om de klank makkelijker en duidelijker te maken, voegen we een d toe. Dit gebeurt ook met lekkerder, raarder en verder.
Als je een zelfstandig naamwoord (noun) achter het comparatief zet, moet je de regel van "e" gebruiken.
 • Dit is een mooier schilderij.
 • Wij kijken een leukere film dan de vorige keer.

Superlatieven in het Nederlands

Laten we doorgaan met de adjectieven die we hierboven gebruikten: mooi, leuk, interessant and duur.
Om een superlatief te maken moet je "het" voor het adjectief zetten en "-st(e)" achter het adjectief plaatsen.
 • Dit schilderij is het mooist(e).
 • Deze film is het leukst(e).
 • Het verhaal is het interessantst(e).
 • De tickets voor het festival zijn het duurst(e).
Als het zelfstandig naamwoord achter het werkwoord staat, moet je weer aan de "-e" regel denken. Ook moet je "de" of "het" gebruiken, afhankelijk van het woord.
 • Dit is het mooiste schilderij.
 • Dit is de leukste film.

Onregelmatig

Er zijn een paar adjectieven met een onregelmatig comparatief en/of superlatief.
 • goed – beter – best
 • graag – liever –liefst
 • veel - meer - meest
 • weinig - minder - minst

Practice with exercises

Look at the adjective in the brackets. Form the comparative or superlative. Take a good look at the sentence to know which one to use.

View our data protection policy here
View our data protection policy here
comments

Login to leave a comment

Related practice books!

See all books