Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Inversie en woordvolgorde


Theory

De persoonsvorm (finite verb) staat in een zin op de tweede plaats. Soms komt het subject dan achter de persoonsvorm. Dit heet inversie.

Geen inversie:

  • De studenten gaan vanavond naar de bioscoop.

  • Ik koop morgen een nieuwe fiets.

  • Je kunt in Italië lekker eten.

Inversie:

  • Vanavond gaan de studenten naar de bioscoop.

  • Morgen koop ik een nieuwe fiets.

  • In Italië kun je lekker eten.

Als je de zin met een ander zinsdeel begint dan het subject, moet je dus inversie gebruiken.