Check our new -> Dutch group courses
Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Reflexieve werkwoorden

Nederlandse grammatica oefeningen - Nederlandse grammatica uitleg | Reflexieve werkwoorden in het Nederlands: pronomen. Herinneren, vergissen, haasten, en meer voorbeelden van reflexieve werkwoorden.

Share&Save

Learn the theory

Reflexieve werkwoorden in het Nederlands

Sommige werkwoorden zijn reflexief.

Dit zijn voorbeelden:

 • zich herinneren (to remember)

 • Hij herinnert zich zijn jeugd.

 • zich vergissen (to be mistaken)

 • Ik vergis me.

 • zich vervelen (to be bored)

 • Je verveelt je.

 • zich haasten (to hurry)

 • Ik haast me.

 • zich aankleden (to get dressed - this verbs is seperable)

 • Wij kleden ons aan.

 • zich ___ voelen (to feel - an emotion/state)

 • Ik voel me goed.

In de tabel vind je de reflexieve pronomen:

Reflexieve werkwoorden in het Nederlands