De Deltawerken - Learn Dutch level B1/B2
Good for: B1Episode Number:63

De Deltawerken - Learn Dutch level B1/B2

Wist je dat meer dan 25% van Nederland lager ligt dan de zeespiegel? Hoe beschermen we Nederland tegen het water? De Deltawerken zijn heel belangrijk voor de veiligheid.

Published at: Monday, June 12, 2023

Share:

Nederland heeft een bijzondere band met het water. Het land ligt namelijk voor een groot gedeelte onder de zeespiegel. Wist je dat 26% van Nederland onder zeeniveau ligt? Het land ligt dus lager dan de zee! Het is dus ook niet vreemd dat zo’n 60% van het Nederlandse landoppervlak gevoelig is voor overstromingen.
Je zult je misschien afvragen hoe het kan dat een land lager ligt dan het zeeniveau. Dit wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van dijken en waterwerken. Die beschermen Nederland tegen het water. Zonder de dijken en waterwerken zou bijna heel Zuidwest-Nederland onder water staan. Meerdere gigantische sluizen, dammen en stormvloedkeringen beschermen Nederland tegen het water uit de Noordzee. We noemen deze bijzondere en belangrijke bouwwerken ook wel de Deltawerken. Het heeft veel tijd gekost om de Deltawerken te bouwen. En het begon allemaal 70 jaar geleden.
In 1953 vond er een natuurramp plaats in Nederland, namelijk de Watersnoodramp. Het was de grootste Nederlandse natuurramp van de twintigste eeuw. Een zware storm in combinatie met springtij, zorgde ervoor dat grote delen van het land overstroomden. Veel dijken braken door. Een groot deel van Zuidwest-Nederland stond onder water en veel mensen moesten vluchten. Er kwamen meer dan 1800 mensen en tienduizenden dieren om het leven en veel huizen werden verwoest.
Het was duidelijk dat het land beter beschermd moest worden tegen het water. Daarom werd er drie weken na de ramp een Deltacommissie opgericht. Er moest een plan komen om overstromingen in de toekomst te voorkomen. Dit plan hoefde eigenlijk niet meer te worden bedacht. Het was al bedacht door Johan van Veen. Hij was een ingenieur die al voor de oorlog, en ook na de oorlog, waarschuwde voor de gevaren van het water. Hij begreep dat het land beschermd moest worden door een combinatie van waterwerken. Dit plan noemde men het Deltaplan.
Het Deltaplan was een uniek plan om zee-armen af te sluiten van de zee. De kustlijn werd 620 kilometer korter. 
Al 1 jaar na ramp werd de eerste van de dertien Deltawerken gebouwd. De Hollandsche IJsselkering. Twee grote stalen schuiven van 620.000 kilo werden in de Hollandse IJssel geplaatst. Met deze schuiven kunnen ze voorkomen dat er bij een storm te veel water landinwaarts komt. 
Na de bouw van de IJsselkering, volgden er meer projecten, zoals de Zandkreekdam, Veerse Gatdam en de Grevelingendam. In de jaren 70 werden ook de Haringvlietdam en de Brouwersdam gebouwd. De Oosterscheldekering is misschien wel het indrukwekkendste en beroemdste bouwwerk. Het bouwwerk is 9 kilometer lang en bestaat uit 65 pijlers met daartussen 62 schuiven. De Oosterscheldekering ligt in de provincie Zeeland en verbindt het eiland Schouwen-Duiveland met Noord-Beveland. Je kunt er overheen rijden of fietsen. De Deltawerken zorgen dus ook voor een betere bereikbaarheid van Zeeland en nieuwe stukken natuur.
In 1997 werd de uitvoer van het Deltaplan afgerond, maar de Nederlandse waterwerken zullen nooit écht af zijn. Ook nu wordt er namelijk nog hard gewerkt aan de bescherming tegen het water. Onder andere klimaatverandering zorgt voor nieuwe uitdagingen, zoals een stijgende zeespiegel en lange periodes van droogte. 
Woon je in Nederland of breng je soms een bezoek aan Nederland? Ga dan eens naar een van die Deltawerken kijken. Het zijn indrukwekkende bouwwerken. Wist je dat de Deltawerken door de American Society of Civil Engineers tot een van de zeven moderne wereldwonderen zijn verklaard?
View our data protection policy here
View our data protection policy here
comments

Login to leave a comment

Related practice books!

See all books