Check our new -> Dutch group courses
Combined Shape CopyCreated with Sketch.

List of reflexive verbs in Dutch

Learn Dutch grammar online with The Dutch Online Academy. Find a list with reflexive verbs in Dutch and reflexive pronouns in Dutch - Dutch grammar exercises and Dutch grammar explanations: find it all on our free learning platform. Dutch Skype Lessons

Share&Save

Learn the theory

List of Dutch reflexive verbs: study Dutch vocabulary!

The most common reflexive verbs in Dutch

 • 1: Wij schamen ons.

 • Zich schamen 

 • 2: Hij ergert zich.

 • Zich ergeren

 • 3: Je bezeert je.

 • Zich bezeren 

 • 4: Zij haasten zich

 • Zich haasten

 • 5: Hij bemoeit zich met mijn zaken.

 • Zich bemoeien

 • 6: Zij vragen zich af wie jij bent.

 • Zich afvragen

 • 7: Wij spannen ons in.

 • Zich inspannen

 • 8: Petra vergist zich niet.

 • Zich vergissen

 • 10: Hij heeft zich verbrand.

 • Zich verbranden 

 • 11: Hij verveelt zich. 

 • Zich vervelen 

 • 12: Wij hebben ons vergist 

 • Zich vergissen 

 • 13: Hij heeft zich vermaakt 

 • Zich vermaken 

 • 14: Hij heeft zich verheugd op het feestje. 

 • Zich verheugen

 • 15: Hij heeft zich ingespannen voor het goede doel. 

 • Zich inspannen

 • 16: Ik neem me voor meer te sporten. 

 • Zich voornemen

 • 17: Zij wil zich aanmelden bij de sportschool.

 • Zich aanmelden

 • 18: Ik stel me voor aan mijn nieuwe docent.

 • Zich voorstellen

 • 19: Jullie schrijven je in voor de cursus.

 • Zich inschrijven

 • 20: Ik hou me in.

 • Zich inhouden 

Study Dutch with The Dutch Online Academy and expand your vocabulary. Work on your Dutch with Dutch grammar exercises and articles in two languages.