Learn Dutch via email

Get to your Dutch Language goals improving regularly

Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Boost your progress with a weekly compilation of video lessons, podcast episodes, dutch grammar, stories, exercise pdfs and much more.

Always free, cancel anytime

Present tense in Dutch: irregular

Here you find an overview of the Dutch irregular verbs in present tense. Learn Dutch Online for Free with the Dutch Online Academy. You will find Dutch exercises and explanations on our website.

Share&Save

Learn the theory

Irregular Dutch verbs in present tense

Here you see the irregular verbs in the Dutch present tense. There are not many, but they are important because all are high frequency verbs.

irregular verbs in Dutch aIrregular verbs Dutch present tense

In present perfect and the past tense, there are way more irregular verbs!

Dutch grammar exercise

1. Hij __ een nieuwe jas kopen. (willen)

2. __ je me helpen? (kunnen)

3. Jij __ goed zingen! (kunnen)

4. Ik __ morgen vroeg opstaan. (moeten)

5. Je __ het examen goed maken. (zullen).

6. Het __ morgen gaan regenen. (zullen).

7. __ je roken in dit restaurant? (mogen)

8. __ u even wachten?

Answers

1. Hij wil een nieuwe jas kopen. (willen)

2. Kun/kan je me helpen? (kunnen)

3. Jij kan/kunt goed zingen! (kunnen)

4. Ik moet morgen vroeg opstaan. (moeten)

5. Je zal/zult het examen goed maken. (zullen).

6. Het zal morgen gaan regenen. (zullen).

7. Mag je roken in dit restaurant? (mogen)

8. Kan/kunt u even wachten?

Do you want to practice your Dutch with Dutch grammar exercises? You will find PDFs full of Dutch grammar exercises in our library.