Learn Dutch in a group!
Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Tegenwoordige tijd: onregelmatig

Hier vind je de onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd. Wil je meer Nederlands oefenen? Hier vind je alles wat je nodig hebt om Nederlands te leren. Oefeningen en uitleg! The Dutch online Academy!

Share&Save

Learn the theory

Onregelmatig werkwoorden in tegenwoordige tijd

Er zijn maar een paar onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd, maar ze zijn wel heel belangrijk: ze worden veel gebruikt!

Onregelmatige werkwoorden NederlandsIrregular verbs Dutch present tense

In het perfectum en het imperfectum zijn er veel meer onregelmatige werkwoorden.

Dutch grammar exercise

1. Hij __ een nieuwe jas kopen. (willen)

2. __ je me helpen? (kunnen)

3. Jij __ goed zingen! (kunnen)

4. Ik __ morgen vroeg opstaan. (moeten)

5. Je __ het examen goed maken. (zullen).

6. Het __ morgen gaan regenen. (zullen).

7. __ je roken in dit restaurant? (mogen)

8. __ u even wachten?

Antwoorden

1. Hij wil een nieuwe jas kopen. (willen)

2. Kun/kan je me helpen? (kunnen)

3. Jij kan/kunt goed zingen! (kunnen)

4. Ik moet morgen vroeg opstaan. (moeten)

5. Je zal/zult het examen goed maken. (zullen).

6. Het zal morgen gaan regenen. (zullen).

7. Mag je roken in dit restaurant? (mogen)

8. Kan/kunt u even wachten?

Wil je meer Nederlands oefenen? Ga naar onze library voor opdrachten!