Learn Dutch via email
NEWFind out your Dutch levelTake the short quiz free

Get to your Dutch Language goals improving regularly

Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Boost your progress with a weekly compilation of video lessons, podcast episodes, dutch grammar, stories, exercise pdfs and much more.


Free, cancel anytime
Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Tegenwoordige tijd: onregelmatig

Hier vind je de onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd. Wil je meer Nederlands oefenen? Hier vind je alles w

Share&Save

Learn the theory

Onregelmatig werkwoorden in tegenwoordige tijd

Er zijn maar een paar onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd, maar ze zijn wel heel belangrijk: ze worden veel gebruikt!
In het perfectum en het imperfectum zijn er veel meer onregelmatige werkwoorden.
Wil je meer Nederlands oefenen? Ga naar onze library voor opdrachten!

Practice with exercises

 1. Hij __ een nieuwe jas kopen. (willen)
 2. __ je me helpen? (kunnen)
 3. Jij __ goed zingen! (kunnen)
 4. Ik __ morgen vroeg opstaan. (moeten)
 5. Je __ het examen goed maken. (zullen).
 6. Het __ morgen gaan regenen. (zullen).
 7. __ je roken in dit restaurant? (mogen)
 8. __ u even wachten?

Solutions

 1. Hij wil een nieuwe jas kopen. (willen)
 2. Kun/kan je me helpen? (kunnen)
 3. Jij kan/kunt goed zingen! (kunnen)
 4. Ik moet morgen vroeg opstaan. (moeten)
 5. Je zal/zult het examen goed maken. (zullen).
 6. Het zal morgen gaan regenen. (zullen).
 7. Mag je roken in dit restaurant? (mogen)
 8. Kan/kunt u even wachten?
comments

Login to leave a comment

Related practice books!

See all books