Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Tegenwoordige tijd: onregelmatig


Theory

Onregelmatig werkwoorden in tegenwoordige tijd

Er zijn maar een paar onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd, maar ze zijn wel heel belangrijk: ze worden veel gebruikt!

Onregelmatige werkwoorden NederlandsIrregular verbs Dutch present tense

In het perfectum en het imperfectum zijn er veel meer onregelmatige werkwoorden.

Dutch grammar exercise

1. Hij __ een nieuwe jas kopen. (willen)

2. __ je me helpen? (kunnen)

3. Jij __ goed zingen! (kunnen)

4. Ik __ morgen vroeg opstaan. (moeten)

5. Je __ het examen goed maken. (zullen).

6. Het __ morgen gaan regenen. (zullen).

7. __ je roken in dit restaurant? (mogen)

8. __ u even wachten?

Antwoorden

1. Hij wil een nieuwe jas kopen. (willen)

2. Kun/kan je me helpen? (kunnen)

3. Jij kan/kunt goed zingen! (kunnen)

4. Ik moet morgen vroeg opstaan. (moeten)

5. Je zal/zult het examen goed maken. (zullen).

6. Het zal morgen gaan regenen. (zullen).

7. Mag je roken in dit restaurant? (mogen)

8. Kan/kunt u even wachten?

Wil je meer Nederlands oefenen? Ga naar onze library voor opdrachten!