Learn Dutch via email

Get to your Dutch Language goals improving regularly

Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Boost your progress with a weekly compilation of video lessons, podcast episodes, dutch grammar, stories, exercise pdfs and much more.


Free, cancel anytime
Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Tegenwoordige tijd: onregelmatig

Hier vind je de onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd. Wil je meer Nederlands oefenen? Hier vind je alles wat je nodig hebt om Nederlands te leren. Oefeningen en uitleg! The Dutch online Academy!

Share&Save

Learn the theory

Onregelmatig werkwoorden in tegenwoordige tijd

Er zijn maar een paar onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd, maar ze zijn wel heel belangrijk: ze worden veel gebruikt!

Onregelmatige werkwoorden NederlandsIrregular verbs Dutch present tense

In het perfectum en het imperfectum zijn er veel meer onregelmatige werkwoorden.

Dutch grammar exercise

1. Hij __ een nieuwe jas kopen. (willen)

2. __ je me helpen? (kunnen)

3. Jij __ goed zingen! (kunnen)

4. Ik __ morgen vroeg opstaan. (moeten)

5. Je __ het examen goed maken. (zullen).

6. Het __ morgen gaan regenen. (zullen).

7. __ je roken in dit restaurant? (mogen)

8. __ u even wachten?

Antwoorden

1. Hij wil een nieuwe jas kopen. (willen)

2. Kun/kan je me helpen? (kunnen)

3. Jij kan/kunt goed zingen! (kunnen)

4. Ik moet morgen vroeg opstaan. (moeten)

5. Je zal/zult het examen goed maken. (zullen).

6. Het zal morgen gaan regenen. (zullen).

7. Mag je roken in dit restaurant? (mogen)

8. Kan/kunt u even wachten?

Wil je meer Nederlands oefenen? Ga naar onze library voor opdrachten!

Related practice books!

See all books
Digital edition

De tegenwoordige tijd

With explanations and exercisesGood for:A1A2
  • Pages: 28
  • Price: 2.9
View details
Digital edition

Lifters

Learn your first vocabulary and useful sentences - includes audioGood for:A1A2
  • Pages: 29
  • Price: 7.95
View details