Learn Dutch B1/B2 - Dodenherdenking
Good for: B1Episode Number:61

Learn Dutch B1/B2 - Dodenherdenking

The 4th and 5th of May are special days in the Netherlands. We have made a podcast episode about each of these days.

Published at: Thursday, May 4, 2023

Share:

Op 4 mei is Dodenherdenking. Op die dag herdenkt Nederland alle slachtoffers die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Dit gebeurt om 20:00 uur, wanneer twee minuten stilte in acht worden genomen om respect te tonen voor alle mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Dit gebeurt door het hele land. Wist je dat treinen, bussen en veerboten, zelfs stilstaan om 20:00 uur, mits de veiligheid dit toelaat? Zo kan iedereen stilstaan bij de gebeurtenissen uit het verleden.
De Nationale Dodenherdenking vindt plaats op de Dam in Amsterdam en op talloze andere locaties in het hele land. Tijdens de ceremonie worden er kransen gelegd door verschillende organisaties en vertegenwoordigers van de regering en het Koninklijk Huis. Ook zijn er toespraken en muzikale optredens om de herinnering aan de slachtoffers levend te houden. De plechtigheid op de dam begint met het luiden van de klok van de Nieuwe Kerk en om 20:00 uur worden de twee minuten stilte in acht genomen. Na deze twee minuten wordt het eerste couplet van het Wilhelmus gespeeld. Dat is het Nederlandse volkslied.
Tijdens de ceremonie worden onder andere gedichten voorgelezen en voordrachten gehouden om stil te staan bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot de Tweede Wereldoorlog en de verschrikkingen die daarna hebben plaatsgevonden. Er worden verschillende kransen neergelegd, onder andere namens de eerste generatie oorlogsgetroffenen. Namens hen worden vijf kransen neergelegd voor verschillende groepen slachtoffers. 
één krans voor mensen die gevangen werden genomen en vermoord omdat zij in verzet kwamen en opstonden voor de rechten van anderen;
één krans voor de meer dan 100.000 Joden, Roma en Sinti die werden vervolgd en vermoord in concentratie- en vernietigingskampen enkel en alleen om wie zij waren;
één krans voor hen die het leven verloren door onder andere oorlogsgeweld, bombardementen, willekeur, verwaarlozing, uitputting, honger, gebrek en schaarste;
één krans voor alle burgers die zijn omgebracht of omgekomen in Azië, als gevolg van verzet, internering, oorlogsgeweld en uitputting tijdens en direct na de Japanse bezetting;
één krans voor alle militairen en al het koopvaardijpersoneel, omgekomen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog en nadien in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Vervolgens worden er ook kransen neergelegd door Nederlandse autoriteiten, zoals ministers en de burgemeester van Amsterdam. Ook leggen kinderen bloemen neer. 
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid voor alle aanwezigen om bloemen te leggen bij het Nationaal Monument op de Dam. Veel mensen maken hier gebruik van om hun respect te tonen voor de slachtoffers en om hun waardering uit te spreken voor de vrijheid waar we vandaag de dag van mogen genieten.
Voor veel mensen is de Dodenherdenking een belangrijk moment. Door stil te staan bij het verleden, hopen we ook te leren van de fouten die toen zijn gemaakt en ervoor te zorgen dat zoiets nooit meer gebeurt.
Naast de officiële ceremonies zijn er ook veel mensen die op persoonlijke wijze de Dodenherdenking gedenken. Zo leggen veel mensen bloemen bij oorlogsmonumenten in hun buurt, of staan ze stil bij de namen van slachtoffers op een herdenkingsplaquette. Op deze manier laten we zien dat we de slachtoffers niet zijn vergeten en dat we ons blijven inzetten voor vrijheid en vrede.
Op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag. Wil je meer weten over deze feestdag? Luister dan eens naar onze podcastaflevering over de bevrijding.
comments

Login to leave a comment

Related practice books!

See all books