Check our new -> Dutch group courses
Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Die/deze/dat

Learn Dutch | Dutch exercises oefeningen - boeken - grammatica - Gratis Online Nederlands Materiaal. Leer alles over de aanwijzende voornaamwoorden in het Nederlands

Share&Save

Learn the theory

Dezediedit en dat zijn aanwijzende voornaamwoorden.

Een aanwijzend voornaamwoord kan voor een zelfstandig naamwoord staan in plaats van een lidwoord (de film, die film).

Voorbeelden deze/die/dit/dat:

  • voor de-woorden gebruik je die of deze

  • De deur - die deur (ver weg) /deze deur (dichtbij).

  • voor het-woorden gebruik je dat of dit

  • Het bureau - dat bureau (ver weg) /dit bureau (dichtbij).