Learn Dutch via email

Get to your Dutch Language goals improving regularly

Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Boost your progress with a weekly compilation of video lessons, podcast episodes, dutch grammar, stories, exercise pdfs and much more.

Always free, cancel anytime
Weekly content like this, on your email
Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Die/deze/dat

Learn Dutch | Dutch exercises oefeningen - boeken - grammatica - Gratis Online Nederlands Materiaal. Leer alles over de aanwijzende voornaamwoorden in het Nederlands

Share&Save

Learn the theory

Dezediedit en dat zijn aanwijzende voornaamwoorden.

Een aanwijzend voornaamwoord kan voor een zelfstandig naamwoord staan in plaats van een lidwoord (de film, die film).

Voorbeelden deze/die/dit/dat:

  • voor de-woorden gebruik je die of deze

  • De deur - die deur (ver weg) /deze deur (dichtbij).

  • voor het-woorden gebruik je dat of dit

  • Het bureau - dat bureau (ver weg) /dit bureau (dichtbij).