Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Die/deze/dat

Learn Dutch | Dutch exercises oefeningen - boeken - grammatica - Gratis Online Nederlands Materiaal. Leer alles over de aanwijzende voornaamwoorden in het Nederlands

Learn the theory

Dezediedit en dat zijn aanwijzende voornaamwoorden.

Een aanwijzend voornaamwoord kan voor een zelfstandig naamwoord staan in plaats van een lidwoord (de film, die film).

Voorbeelden deze/die/dit/dat:

  • voor de-woorden gebruik je die of deze

  • De deur - die deur (ver weg) /deze deur (dichtbij).

  • voor het-woorden gebruik je dat of dit

  • Het bureau - dat bureau (ver weg) /dit bureau (dichtbij).

Want to know the 40 most used verbs in Dutch?

Subscribe to our newsletter to get a weekly update, with new articles, podcast episodes and exercises to improve your Dutch , for free.

Max 1 mail per week, cancel anytime