Emoties (vocabulaire)

Leer Nederlandse grammatica online gratis. Leer Nederlands voor het staatsexamen of inburgeringsexamen en breid je woordenschat uit. Leer Nederlandse woorden en grammatica, uitleg en oefeningen.

Share&Save

Learn the theory

Emoties
De vier B's zijn de belangrijkste emoties in het Nederlands: Bang, Boos, Bedroefd en natuurlijk Blij. Hieronder vind je een lijst met specifiekere emoties, zodat je je gevoelens goed kunt uitdrukken!
 • Bedroefd Sad
 • Verdrietig Sad
 • Teleurgesteld  Disappointed
 • Beschaamd  Shameful
 • Verveeld (ik ben verveeld, ik verveel me) Bored
 • Schuldig  Guilty 
 • Eenzaam Lonely
 • Depressief  Depressed
 • Minderwaardig  Inferior 
 • Boos  Angry
 • Kwaad Pissed off
 • Woest Furious
 • Vijandig  Hostile
 • Agressief Aggressive
 • Gekwetst  Hurt 
 • Jaloers  Jealous 
 • Gefrustreerd  Frustrated
 • Ontevreden Dissatisfied
 • Bang  Scared
 • Verward Confused
 • Afgewezen Rejected
 • Hulpeloos Helpless
 • Onzeker Insecure
 • Angstig  Scared
 • Verlegen  Shy
 • Verloren Lost
 • Gespannen Tense
 • Wanhopig Desperate
 • Blij Happy
 • Opgewonden Excited
 • Vrolijk cheerful
 • Energiek  Energetic
 • Gelukkig Happy (long term, deep feeling)
 • Hoopvol  Hopeful
 • Optimistisch  Optimistic
 • Verrast Surprised
 • Krachtig Powerful
 • Gemotiveerd motivated
 • Geïnspireerd inspired
 • Trots Proud
 • Gewaardeerd  Appreciated
 • Succesvol Succesful
 • Zelfverzekerd Confident 
 • Tevreden  Satisfied
 • Vertrouwend  trusting
 • Liefhebbend Loving 
 • Dankbaar  Thankful
 • Veilig Safe
 • Ontspannen Relaxed
comments

Login to leave a comment

Related practice books!

See all books