Learn Dutch in a group!
Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Emoties (vocabulaire)

Leer Nederlandse grammatica online gratis. Leer Nederlands voor het staatsexamen of inburgeringsexamen en breid je woordenschat uit. Leer Nederlandse woorden en grammatica, uitleg en oefeningen.

Share&Save

Learn the theory

Emoties

De vier B's zijn de belangrijkste emoties in het Nederlands: Bang, Boos, Bedroefd en natuurlijk Blij. Hieronder vind je een lijst met specifiekere emoties, zodat je je gevoelens goed kunt uitdrukken!

emoties
 • Bedroefd Sad

 • Verdrietig Sad

 • Teleurgesteld  Disappointed

 • Beschaamd  Shameful

 • Verveeld (ik ben verveeld, ik verveel me) Bored

 • Schuldig  Guilty 

 • Eenzaam Lonely

 • Depressief  Depressed

 • Minderwaardig  Inferior 

 • Boos  Angry

 • Kwaad Pissed off

 • Woest Furious

 • Vijandig  Hostile

 • Agressief Aggressive

 • Gekwetst  Hurt 

 • Jaloers  Jealous 

 • Gefrustreerd  Frustrated

 • Ontevreden Dissatisfied

 • Bang  Scared

 • Verward Confused

 • Afgewezen Rejected

 • Hulpeloos Helpless

 • Onzeker Insecure

 • Angstig  Scared

 • Verlegen  Shy

 • Verloren Lost

 • Gespannen Tense

 • Wanhopig Desperate

 • Blij Happy

 • Opgewonden Excited

 • Vrolijk cheerful

 • Energiek  Energetic

 • Gelukkig Happy (long term, deep feeling)

 • Hoopvol  Hopeful

 • Optimistisch  Optimistic

 • Verrast Surprised

 • Krachtig Powerful

 • Gemotiveerd motivated

 • Geïnspireerd inspired

 • Trots Proud

 • Gewaardeerd  Appreciated

 • Succesvol Succesful

 • Zelfverzekerd Confident 

 • Tevreden  Satisfied

 • Vertrouwend  trusting

 • Liefhebbend Loving 

 • Dankbaar  Thankful

 • Veilig Safe

 • Ontspannen Relaxed