Combined Shape CopyCreated with Sketch.

TE: te + adjectief + om + te

Hoe om te + infinitief te gebruiken in het Nederlands | Nederlandse grammatica

Learn the theory

Adjectieven in combinatie met TE + INFINITIEF

In de video vind je meer informatie over dit onderwerp. Meer voorbeelden:

  • Ik ben nu te moe om je te helpen.

  • Wij zijn te onhandig om dit alleen te doen.

  • Zij is te oud om te werken.

  • De koffie is te koud om te drinken.

  • De soep is nog te heet om te eten.

"om" is noodzakelijk.

Want to know the 40 most used verbs in Dutch?

Subscribe to our newsletter to get a weekly update, with new articles, podcast episodes and exercises to improve your Dutch , for free.

Max 1 mail per week, cancel anytime