Wat is het verschil tussen OMDAT en WANT in het Nederlands?

Je zult vaak horen dat WANT en OMDAT synoniemen zijn en dat alleen de woordvolgorde verschilt. Dit is inderdaad de belangrijkste regel, maar het is niet het volledige verhaal. Lees verder als je alles wilt weten over het verschil tussen deze twee woorden.

Share&Save

Learn the theory

The difference between WANT and OMDAT in Dutch

Hoewel beide conjuncties "because" betekenen, zijn er een paar verschillen.
  1. De woordvolgorde. Na omdat gebruik je een bijzin.
  • Ik ga naar huis, omdat ik moe ben.
  • Ik ga naar huis, want ik ben moe.
2. Er is een heel subtiel verschil tussen omdat en want. In vrijwel alle zinnen kun je ze als synoniem gebruiken, maar heel af en toe niet. Want is eigenlijk subjectiever, het geeft een interpretatie van de schrijver/spreker, terwijl omdat een objectieve reden geeft.
Een voorbeeld:
  • Ze is vrolijk, want ze lacht. --> She is happy and I can tell she is happy because she is smiling.
  • Ze is vrolijk, omdat ze lacht. --> She is happy, because she is smiling. The smiling causes her happiness.
Belangrijk: het is moeilijk om zo'n voorbeeld te bedenken. Het is zeldzaam. In bijna alle gevallen kun je zowel want als omdat gebruiken. Sta dus niet te lang stil bij dit verschil.
3. Je kunt een zin niet beginnen met want. Je kunt een zin wel beginnen met omdat. Als iemand je een vraag stelt, gebruik je dus meestal omdat in je antwoord
  • Waarom ga je niet naar het feest?
    • Omdat ik ziek ben.

Practice with exercises

Do you want to practice with want en omdat? Fill in want or omdat in every sentence.

View our data protection policy here
View our data protection policy here
comments

Login to leave a comment

Related practice books!

See all books