Learn Dutch via email

Get to your Dutch Language goals improving regularly

Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Boost your progress with a weekly compilation of video lessons, podcast episodes, dutch grammar, stories, exercise pdfs and much more.


Free, cancel anytime
Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Wat is het verschil tussen OMDAT en WANT in het Nederlands?

Je zult vaak horen dat WANT en OMDAT synoniemen zijn en dat alleen de woordvolgorde verschilt. Dit is inderdaad de belangrijkste regel, maar het is niet het volledige verhaal. Lees verder als je alles wilt weten over het verschil tussen deze twee woorden.

Share&Save

Learn the theory

The difference between WANT and OMDAT in Dutch

Hoewel beide conjuncties "because" betekenen, zijn er een paar verschillen.

 1. De woordvolgorde. Na omdat gebruik je een bijzin.

 • Ik ga naar huis, omdat ik moe ben.

 • Ik ga naar huis, want ik ben moe.

2. Er is een heel subtiel verschil tussen omdat en want. In vrijwel alle zinnen kun je ze als synoniem gebruiken, maar heel af en toe niet. Want is eigenlijk subjectiever, het geeft een interpretatie van de schrijver/spreker, terwijl omdat een objectieve reden geeft.

Een voorbeeld:

 • Ze is vrolijk, want ze lacht. --> She is happy and I can tell she is happy because she is smiling.

 • Ze is vrolijk, omdat ze lacht. --> She is happy, because she is smiling. The smiling causes her happiness.

Belangrijk: het is moeilijk om zo'n voorbeeld te bedenken. Het is zeldzaam. In bijna alle gevallen kun je zowel want als omdat gebruiken. Sta dus niet te lang stil bij dit verschil.

3. Je kunt een zin niet beginnen met want. Je kunt een zin wel beginnen met omdat. Als iemand je een vraag stelt, gebruik je dus meestal omdat in je antwoord

 • Waarom ga je niet naar het feest?

  • Omdat ik ziek ben.

Related practice books!

See all books
Digital edition

Toen - Wanneer - Als

With explanations and exercisesGood for:A2B1
 • Pages: 13
 • Price: 3.8
View details
Digital edition

Alles over Perfectum

With explanations and exercisesGood for:A2B1
 • Pages: 26
 • Price: 7.8
View details
Digital edition

Reflexive verbs

With explanations and exercisesGood for:A2B1
 • Pages: 17
 • Price: 6
View details
Digital edition

Separable verbs

With explanations and exercisesGood for:A2B1B2
 • Pages: 18
 • Price: 6.5
View details