Learn Dutch via email

Get to your Dutch Language goals improving regularly

Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Boost your progress with a weekly compilation of video lessons, podcast episodes, dutch grammar, stories, exercise pdfs and much more.


Free, cancel anytime
Combined Shape CopyCreated with Sketch.

Woordvolgorde bijwoorden

Share&Save

Learn the theory

Woordvolgorde bijwoorden in het Nederlands

Als je Nederlands leert, merk je al snel dat de woordvolgorde van bijwoorden strikt is. Vaak leer je eerst de TeMPO regel:

tijd - manier - plaats

 • Het meisje liep vanmorgen - zingend - door onze straat.

 • Ik fiets elke ochtend - met tegenzin - naar mijn werk.

 • De voetballer stond gisteren - vol trots - op het podium.

 • Onze poes ligt elke avond - slapend - op mijn schoot.

 • Ik loop altijd - alleen - naar school.

Natuurlijk heeft niet elke zin een tijd, manier en plaats.

 • Onze poes ligt slapend - op mijn schoot.

 • Ik fiets elke ochtend - naar mijn werk.

 • De voetballer stond vol trots - op het podium.

De O in de TeMPO regel staat voor onbepaald object (ook wel: indefiniet object)

 • De voetballer nam gisteren vol trots op het podium een prijs in ontvangst.

 • De studenten gaven vorige week een groot feest.

Maar als je een bepaald object (ook wel: definiet object) hebt, gebruik je OTeMP

 • De voetballer nam de prijs gisteren vol trots op het podium in ontvangst.

 • De studenten gaven hun grote feest vorige week.

Je hebt vaak enige flexibiliteit, maar als het object een pronomen is (het, hem, haar, etc.) dan is OTeMP heel belangrijk!

 • De voetballer nam hem (de prijs) gisteren vol trots op het podium in ontvangst.

Je vindt binnenkort een PDF met oefeningen in onze book shop!

Related practice books!

See all books
Digital edition

Toen - Wanneer - Als

With explanations and exercisesGood for:A2B1
 • Pages: 13
 • Price: 3.8
View details
Digital edition

Alles over Perfectum

With explanations and exercisesGood for:A2B1
 • Pages: 26
 • Price: 7.8
View details
Digital edition

Reflexive verbs

With explanations and exercisesGood for:A2B1
 • Pages: 17
 • Price: 6
View details
Digital edition

Separable verbs

With explanations and exercisesGood for:A2B1B2
 • Pages: 18
 • Price: 6.5
View details