Hoe gebruik je WEL?

Wel, wel, wel. Je ziet dit kleine woord overal. Maak je geen zorgen over het gebruik van WEL in het Nederlands. In dit artikel leggen we uit hoe WEL goed wordt gebruikt.

Share&Save

Learn the theory

Het woordje WEL heeft verschillende betekenissen

We praten over 5 functies van WEL in dit artikel.

1.    Het tegenovergestelde van niet
Dit gebruik van WEL heeft niet echt een echte vertaling in het Engels. In het Engels zou je de nadruk kunnen leggen op het woord "do" of "does" om hetzelfde effect te krijgen. Laten we enkele voorbeelden bekijken.
 • Ik dacht dat je niet van chocolade hield? Antwoord: Ik hou wel van chocolade!
 • I thought you didn't like chocolate? Answer: I like chocolate!
 • Je lust geen spruitjes, geen aardappelen en geen worteltjes. Wat lust je wel?
 • You don't like sprouts, potatoes and carrots. What you like?
Merk op dat deze "wel" soms een sterke betekenis heeft, vooral wanneer hij wordt gebruikt na een ontkenning zoals in de bovenstaande voorbeelden.
2. Geen probleem
Je kunt WEL ook op een minder duidelijke contrasterende manier gebruiken, dan is het meer een manier om de sfeer van de zin een beetje te veranderen, alsof het niet zo'n probleem is.
 • Wie kan deze tekst voor mij vertalen? Antwoord: Ik kan dat wel doen (bijna hetzelfde als: ik kan dat doen). 
 • Who can translate this text for me? Answer: I can do it (not a big deal).
 • Ik kan vanmiddag wel boodschappen voor je doen, als je wilt (bijna hetzelfde als: ik kan vanmiddag boodschappen voor je doen, als je wilt). 
 • I can do the groceries for you this afternoon, if you want (not a big deal).
 
3.    Het is veel!
Je kunt laten zien dat een getal groot is door er "wel" voor te zetten.
 • Ze is wel drie weken ziek geweest!
 • She had been ill for as much as three weeks!
 • Hij heeft wel twintig landen bezocht in een jaar!
 • He has visited as much as twenty countries in a year!
 
4.    Soort van
 • Je bent hard gevallen! Gaat het wel? > Ja, het gaat wel, dank je.
 • You fell hard! Are you okay? > Yes, I'm fine/it goes fairly well, thank you.
 • Petra kan wel mooi zingen.
 • Petra can sing fairly nice.
Als iemand vraagt hoe het met je gaat, kun je niet "Het gaat wel" zeggen als het goed gaat. "Het gaat wel" betekent zoiets als "redelijk goed", "oké"
Je kunt deze "wel" goed combineren met "best".
 • Ik ben best wel blij met dit cadeau.
 • I am pretty happy with this present.  
Je kunt hier meer over best lezen
5. Een toegeving (deze lijkt op nr. 1)
Deze "wel" kan gemakkelijk uit de zin worden verwijderd. Het voegt een bepaalde toon toe. Laten we enkele voorbeelden bekijken:
 • Ik spreek geen Engels, maar ik spreek wel Frans. 
 • I don't speak English, but I speak French.
 • Hij let niet op, maar hij is wel aanwezig.
 • He does not pay attention, but he ís present.
 • Mijn oma was ziek, maar ze is bijna beter. Ze moet het wel rustig aan doen
 • My grandmother was ill, but she is almost better. She does have to take it easy.
Je kunt 'wel' hier gemakkelijk weglaten, maar het tempert een beetje wat er in de eerste zin wordt gezegd. Ze moet het rustig aan doen. Het voelt alsof je "hoewel" of "echter" aan de zin kunt toevoegen: Ze moet het echter wel rustig aan doen.
 • Mijn opa is soms koppig, maar ik hou wel heel veel van hem.
 • My grandfather is sometimes stubborn, but I do love him very much.
comments

Login to leave a comment

Related practice books!

See all books